ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2020 © Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης - Developed by My Company Projects | Hosted by Stakaman.gr