ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2020 © Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης - Developed by My Company Projects | Hosted by Stakaman.gr